Profiel


Berg, Jan van den (Nijmegen 1945)

Jan van den Berg schildert gebeurtenissen, associatieve beelden opgebouwd aan de hand van ervaringen, belevingen en emoties. Hij brengt de figuratie, vaak menselijke gestalten, tot aan de grens van abstractie zodat beelden ontstaan die een mate van onbepaaldheid vertonen. Gezichten worden niet ingevuld, de personen blijven rudimentair en de kleurharmonieën domineren. Ze vormen het aanknopingspunt voor zowel kunstenaar als toeschouwer om tot eigen interpretatie over te gaan.

Een zeker optimisme doortrekt zijn recente werken die wat betreft kleurstellingen minder somber zijn dan voorheen. De voorstellingen zijn open in die zin, dat het ieder vrij staat om een verhaal te bedenken dat bij de compositie of opstelling van gedaanten zou passen.

Het schilderachtige, deels uitgesproken handschrift wordt in hoge mate door de emotionaliteit van de situatie bepaald, vaak tegelijkertijd expressief en ingetogen.

Motief en vormen ontstaan uit de synthese van het schilderen met expressieve bewegingen en de werking van de kleur. De remmende functie van figuratieve vormen wordt doorbroken door een verzelfstandiging van deze elementen.
Zijn vroegere werk kenmerkte zich dikwijls door een sober kleurgebruik en totale afwezigheid van de mens, vastgelegd in sombere maar vaak prachtige sferische beelden. In zijn huidige werken is de thematiek niet wezenlijk veranderd, gebeurtenissen in de wereld en zijn reactie daarop zijn nog steeds belangrijke inspiratiebronnen. Maar zijn recente reizen naar Azië en in het bijzonder India hebben hem geïnspireerd tot verrassend nieuwe en kleurrijke beelden.

Studie en opleidingen
Hij studeerde aan de Akademie voor Beeldende Kunsten te Arnhem, werd benoemd als docent aan de Vrije Akademie in Nijmegen. Thans woont en werkt hij als schilder/graficus in Grave.

Hij exposeerde in Mill, Beetsterzwaag, Nuenen, Naarden, Hengelo, Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Cuyk, Den Bosch, Den Haag, Hengelo, Lithoyen, Maassluis,. Middelburg, Naarden, Nijmegen, Nuenen, Rotterdam,Velp en Grave. Tevens exposeerde hij in Lithoyen, Hongarije ( Boedapest en Salgotarjan), Frankrijk ( La Motte Tilly, Metz, Parijs en Troyes), België (Libramont) en Spanje (Frigiliana).

Zijn werk bevindt zich in tal van particuliere collecties in binnen en buitenland, bij diverse kunstuitleencentra, o.m. het Bonnafante museum Maastricht, diverse openbare gebouwen en in het Nogradi Sandor Muzeum in Hongarije.

Deelname aan Grafieksymposium Hongarije. Kunstveiling van het I.K.V., het nationale kunst-projekt van Lundia, en de Holland Art-Fair. Verscheidene publicaties o.a in het vooraanstaande Internationale kunsttijdschrift ‘Nike New Art in Europe’